Toto zmení vaše heslo na nové, náhodne vygenerované.
Po vložení vášho emailu a kliknutí na "Zmeniť heslo" vám systém nastaví nové heslo a zašle ho emailom.

Email